ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Boonlapo เป็นแพลตฟอร์มในการซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่ร้านค้าและผู้ซื้อสามารถทำการซื้อขายได้อย่างมั่นใจ พร้อมนโยบายการออก voucher ให้ใช้ภายในแพลตฟอร์ม โดยร้านค้ามีหน้าที่รับผิดชอบการส่งสินค้าให้ถูกต้องและตรงเวลา

การอัปโหลดเอกสารประกอบ

สำหรับสินค้าบางประเภท ทาง Boonlapo อาจจำเป็นต้องขอตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับสินค้า เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการขายของท่าน เช่น ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงของสินค้านั้น ๆ

ระยะเวลาในการตรวจสอบรายการสินค้า

หลังจากการลงขายหรือแก้ไขรายการสินค้า Boonlapo จะตรวจสอบรายการสินค้าโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามหากกระบวนการตรวจสอบสินค้าของท่านใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของ Boonlapo

โดย Boonlapo จะพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้

 • รูปภาพสินค้า
 • ชื่อรายการสินค้า
 • หมวดหมู่
 • ราคา
 • แบรนด์ รุ่น คุณลักษณะ และสภาพของสินค้า
รายละเอียดของสินค้าที่ถูกระงับจะแสดงให้ท่านทราบดังนี้
 1. ประวัติการระงับสินค้าย้อนหลังในสามเดือน รวมถึงสถานการณ์แก้ไขล่าสุด และเหตุผลการระงับสินค้า
 2. ประเภทการละเมิด
 3. สถานะรายการที่อาจถูกระงับหรือกำลังตรวจสอบ
 4. การแก้ไขล่าสุด
 5. วันที่ลบ ในกรณีที่ทางร้านไม่ดำเนินการแก้ไขก่อนถึงวันที่กำหนด
 6. ประเภทการระงับสินค้า
 7. เหตุผลการระงับสินค้า (คำอธิบายโดยละเอียด)
 8. วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการขายของ Boonlapo
ข้อห้ามในการลงขายสินค้า

ทาง Boonlapo ตรวจสอบคุณภาพรายการสินค้าที่ร้านค้าทำการลงขาย เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าออนไลน์ และเพื่อให้การค้นหาสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นธรรมกับผู้ขายทุกท่าน

รายการต่อไปนี้ถูกจัดประเภทเป็นรายการสิ่งที่ห้ามทำในการลงขายสินค้า รายชื่อที่ตรวจพบว่ากระทำผิดจะถูกแบนหรือถูกลบ ทาง Boonlapo อาจระงับบัญชีของผู้ขายชั่วคราวและไม่สามารถทำการลงขายสินค้าได้ และระงับถาวรหากมีการทำผิดซ้ำ

 1. การลงขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย
 2. การลงสินค้าที่ผิดนโยบายของ Boonlapo
 3. การลงสินค้า Bang & Olufsen มือสองที่ไม่ได้รับการรับรองจากทาง Boonlapo ว่าเป็นของแท้
 4. การโฆษณาเพื่อเชิญชวนให้ไปซื้อที่อื่น
 5. การลงสินค้าอื่นทับสินค้าเก่า เพื่อคงยอดขายและการรีวิวของสินค้าเดิม
 6. การเพิ่มราคาสินค้าให้สูงเกินจริง โดยมีเจตนาที่จะให้ส่วนลดที่เกินจริงในรายการสินค้าตัวเดิม
 7. การลงขายรายการสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายทางการค้า หรือสินค้าลอกเลียนแบบ
 8. การลงสินค้าที่ลอกเลียนแบบแบรนด์ที่มีอยู่เดิมแล้วโดยมีเจตนาล่อลวงหรือฉ้อโกง
 9. การลงขายสินค้าซ้ำกับที่มีลงขายแล้วภายในร้านค้าของผู้ค้า
 10. การใส่ข้อความหรือคำแปลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าซึ่งทำให้ผู้ซื้อสับสน
 11. การใส่คำอธิบายที่มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง หรือผิดไปจากข้อมูลดั้งเดิมของสินค้านั้น
 12. การลงสินค้าตัวเดิมที่ทาง Boonlapo ได้ทำการลบ โดยไม่มีการแก้ไข
เมื่อร้านค้าทำผิดนโยบายการลงสินค้า
 • สถานเบา เช่น การลงสินค้าผิดหมวดหมู่ จะได้รับการแจ้งเตือน หากร้านค้าได้รับการแจ้งเตือนมากกว่าสองครั้ง ร้านค้าจะถูกระงับจากระบบของ Boonlapo ในกรณีที่ร้านค้าไม่แก้ไขรายการสินค้าจะถูกระงับจนกว่าร้านค้าจะแก้ไขให้ถูกต้อง
 • สถานหนัก เช่น ความผิดในประเภทการฉ้อโกง ร้านค้าจะถูกระงับจากระบบของ Boonlapo ทันที

*โดยการตัดสินว่าเป็นความผิดสถานหนักหรือเบาถือเป็นสิทธิ์ของทาง Boonlapo และถือเป็นที่สิ้นสุด

ลงทะเบียนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Boonlapo E-Market

คุณจะได้รับเงิน 98% จากยอดขายของคุณ และอัตราค่าคอมมิชชั่นของเราคือ 2% เท่านั้น

[dokan-vendor-registration]