เคสมือถือ iPhone Magic Fish 14 Pro/Max

฿78,000฿91,000

ซื้อรายการนี้และรับ 78000-91000 Points - มูลค่า ฿7,800-฿9,100
ซื้อรายการนี้และรับ 78000-91000 Points - มูลค่า ฿7,800-฿9,100

สินค้าจะพร้อมจัดส่งภายในวันที่ 01/07/2024
ซื้อสินค้าตอนนี้ 06 hours and 35 minutes เพื่อรับสินค้าภายในวันที่ 02/07/2024 หรือเร็วกว่านั้น

SKU: N/A Category:
โปรด log-in เพื่อใช้ pay deposit สำหรับเป็นตัวเลือกที่คุณสามารถชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาสินค้าเพื่อสั่งสินค้าหรือจองสินค้า และจะต้องชำระยอดคงเหลือภายใน 60 วันหลังจากวันที่จ่าย pay deposit เพื่อรับสินค้า

MATERIALS : ไทเทเนียมที่ใช้ในอุสาหกรรมอากาศยาน

 

ENGRAVING : ใช้เลเซอร์แกะสลักลายปลาไทเกอร์บนไทเทเนียม

 

BODY COLOR : สีทอง

 

LIMITED EDITION : รุ่นลิมิเต็ด มีสินค้าเพียง 99 ชิ้น

 

 

ปลาไทเกอร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความสดใส ศักดิ์ศรี พลังงาน และพรสวรรค์ เจตจำนงที่จะมีชีวิตอยู่ ความแข็งแกร่งที่ดุดัน และแรงกระตุ้นอันสูงส่งนั้นเกี่ยวพันอยู่ในตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ร้ายที่สง่างามเป็นที่นิยมในหมู่ชาวเอเชีย พวกเขาใฝ่ฝันที่จะยืมจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาและมุ่งมั่นเพื่อชัยชนะ

ลูกค้าของ Caviar รักปลาไทเกอร์เช่นกัน ดังนั้นเราจึงสร้างเครื่องประดับที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องรางสำหรับทุกคนที่เคารพเสือลายทาง นี่คือเคส Majestic Tiger ที่ถอดออกได้ ซึ่งทำจากไทเทเนียมสำหรับอากาศยานพร้อมการแกะสลักด้วยเลเซอร์ของราชาแห่งสัตว์ร้ายแห่งเอเชีย

ปลาไทเกอร์ศักดิ์สิทธิ์นั้นจะดึงดูดคนที่มีความมุ่งมั่นและมีพลังที่แข็งแกร่ง

สินค้าลิมิเต็ดอิดิชั่น มีจำนวน 99 เครื่อง

Apple iPhone - CAVIAR Magic Fish
Apple iPhone - CAVIAR Magic Fish
Apple iPhone - CAVIAR Magic Fish

บริการหลังการขาย : สำหรับลูกค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัท (CAVIAR) รับประกันการทำงานที่มีประสิทธิภาพของสินค้า หากเป็นไปตามคำแนะนำและข้อกำหนดทั้งหมดจากทางผู้ผลิต ที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานและในบัตรรับประกันนี้อย่างครบถ้วน

การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการซ่อมแซมตามการรับประกัน หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ จะดำเนินการโดยศูนย์บริการ CAVIAR ที่ได้รับอนุญาต หลังจากการตรวจสอบสินค้า

 

การรับประกันสินค้า :

สินค้าทั้งหมดที่นำเสนอในร้านค้าออนไลน์ของบุญลาโภ เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุล้ำค่าและหายาก สำหรับ iPhone, Samsung, Apple Watch, Tsarphones โดยสินค้าจะได้รับการรับประกันจากบริษัทของเราเป็นระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี และ สำหรับนาฬิกาจักรกล การรับประกันจากบริษัทของเราเป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี

การรับประกันจะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ลูกค้ามีใบรับประกันที่กรอกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น

 

หากใบรับประกันสูญหาย การรับประกันจะเป็นโมฆะ

โปรดเก็บใบรับประกันไว้ตลอดระยะเวลาที่ใช้สินค้า โดยใบรับประกันพร้อมรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันและนโยบายการคืนสินค้าแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกชิ้น

 

บริการรับประกันสินค้าจะสามารถดำเนินการใน ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ CAVIAR เท่านั้น ระยะเวลาการรับประกันสำหรับแต่ละชิ้นส่วนของสินค้าคือ :

สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) – สิบสองเดือน

สำหรับแบตเตอรี่ (ถ้ามี) – หกเดือน

สำหรับเครื่องตกแต่งภายนอกและเครื่องห่อหุ้มสินค้า – สามสิบวัน

สำหรับสายเคเบิล เครื่องชาร์จ (ถ้ามี) – สิบสี่วัน

 

การรับประกันจะไม่มีผลในกรณีต่อไปนี้ :

– ความเสียหายจากความผิดพลาดของผู้บริโภค (การใช้งานอย่างผิดวิธี, การทำงานอย่างไม่เป็นไปตามคู่มือการใช้งาน, การตั้งค่าและการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง, อุณหภูมิในการทำงานที่มากเกินไป, ความร้อนสูงเกินไป ฯลฯ )

– ความเสียหายของกลไกภายนอกหรือภายใน (หน้าจอแตก, รอยแตก, ร่องรอยของการกระแทก, การแตกร้าว ฯลฯ) อันเป็นผลมาจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือระหว่างการขนส่งสินค้า

– ร่องรอยความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

– ร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่กระทบต่อสินค้า (ไฟ ความชื้น ฝุ่น วัตถุแปลกปลอม ฯลฯ)

– การใช้ตัวเก็บข้อมูลที่ไม่ได้มาตรฐานที่เป็นผลที่ทำใบให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น

– ร่องรอยความเสียหายที่เกิดจากการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมกับสินค้า หรือการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร (ความถี่ที่ออกจากค่าปกติมากกว่า 0.5%, แรงดันไฟขาออกมากกว่า 10%) ตลอดจนการไม่มีสายดิน (หรือทำให้ตรงตามมาตรฐาน)

– ความเสียหายที่เกิดจากโปรแกรมไวรัส

– ความเสียหายที่เกิดจากความชื้น ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรก

– ความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบของฝุ่น เหงื่อ สารเคมีกัดกร่อนและก๊าซ (น้ำมันเบนซิน สี ด่าง กรด ปรอท สารทำความสะอาดและตัวทำละลาย สารยึดติด ฯลฯ)

– ร่องรอยความเสียหายอันเกิดจากไฟฟ้าขัดข้อง หรือรอยไหม้ของสินค้า ฯลฯ

– ผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

1. การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์

2. การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของโทรศัพท์ด้วยวิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่เป็นทางการ

– การใช้ของเหลวที่มีฤทธิ์ทางเคมีในการทำความสะอาดและขัดเงาโทรศัพท์

หากมีร่องรอยความเสียหายตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้า และจะไม่รับผิดชอบหากทางผู้ใช้งานนำสินค้าไปลงโปรแกรมหรือ เปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ ที่ไม่ได้มาจากทางศูนย์บริการ ทางบริษัทไม่รับประกันความเสถียรภาพ ความเข้ากันได้ของสินค้า และอุปกรณ์ hardware-firmware ศูนย์บริการจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญหายของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยเก็บความจำ หรือช่องทางมีมีเดียอื่นๆ ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำร้องขอรับบริการที่ไม่สมเหตุสมผล ลูกค้าอาจจะได้รับใบแจ้งค่าบริการในการวินิจฉัยความเสียหาย หรือความบกพร่องของตัวสินค้า ใบแจ้งค่าบริการในการจัดส่งซ่อมที่ศูนย์บริการคำร้องขอรับบริการที่ไม่สมเหตุสมผลคือ การส่งขอรับบริการที่ไม่ได้จำเป็นต้องเปลี่ยน หรือซ่อมแซมตัวสินค้า หรือในกรณีที่ทางศูนย์บริการพิจารณาว่าไม่ครอบคลุมในการรับประกันของตัวสินค้าที่ส่งขอรับการบริการ

 

โปรดระวัง โทรศัพท์เป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนทางเทคนิค ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ไม่สามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนได้

 

โปรดระมัดระวังการใช้งานเนื่องจากสินค้าไม่สามารถกันน้ำได้ ซึ่งเราแนะนำให้ใช้เคสแบบนิ่ม การใช้เคสหนัง หนังกลับ พลาสติก ใยสังเคราะห์ที่แข็ง หรือเคสที่กระชับแน่นจะลดอายุการใช้งานของฝาครอบทองคําของโทรศัพท์ของคุณ

ถึงแม้ว่าระยะเวลาการรับประกันจะสิ้นสุดลง ศูนย์บริการของเราก็พร้อมที่จะให้บริการคุณ โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจัดเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา CAVIAR ของคุณ เช่นเดียวกับทุกแบรนด์ที่ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในระดับสูงสุด ซึ่ง CAVIAR ก็เช่นกันที่ใส่ใจลูกค้าเป็นอันดับแรก หากสินค้าที่คุณซื้อมาต้องการการซ่อมแซม การตั้งค่า หรือบริการทางเทคนิค คุณสามารถส่งไปยังศูนย์บริการ CAVIAR ที่ได้รับอนุญาตได้

Model

Case 14 Pro, Case 14 Pro Max

Brand

Caviar

Customer reviews

Reviews

ยังไม่มีรีวิว

เป็นคนแรกที่รีวิว “เคสมือถือ iPhone Magic Fish 14 Pro/Max”

ประเภทไฟล์ที่สามารถอัปโหลดได้ : jpg,png

  Recently viewed products View all >

  ฿390,000฿455,000
  Compare

  มือถือ iPhone Ultra Black 15 Pro/Max

  HERO COLOR : การผสมผสานระหว่างสีทองและสีดำอย่างประณีตในเครื่องเดียว

   

  PHONE BODY : ไทเทเนียมที่ใช้ในอุสาหกรรมอากาศยานพร้อมเคลือบ PVD เช่นเดียวกับนาฬิกาสวิสนาฬิกาที่ดีที่สุด

   

  ENGRAVINGS : ตัวเรือนสลักด้วยคำจารึกอันโด่งดัง “Design by Apple in California”

   

  LOGO : โลโก้แอปเปิลหลอมด้วยทองคำ 18K สามารถตรวจสอบน้ำหนักได้หากต้องการ

   

  LIMITED EDITION : รุ่นลิมิเต็ด มีสินค้าเพียง 99 เครื่องเท่านั้น

   

  SKU: N/A Categories: ,
  โปรด log-in เพื่อใช้ pay deposit สำหรับเป็นตัวเลือกที่คุณสามารถชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาสินค้าเพื่อสั่งสินค้าหรือจองสินค้า และจะต้องชำระยอดคงเหลือภายใน 60 วันหลังจากวันที่จ่าย pay deposit เพื่อรับสินค้า
  ฿390,000฿455,000

  Earphones – Headphones Accessories

  Audio Cable for Beoplay H95

  ฿4,000
  Compare

  Audio Cable for Beoplay H95

  SKU: 12380 Category:
  โปรด log-in เพื่อใช้ pay deposit สำหรับเป็นตัวเลือกที่คุณสามารถชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาสินค้าเพื่อสั่งสินค้าหรือจองสินค้า และจะต้องชำระยอดคงเหลือภายใน 60 วันหลังจากวันที่จ่าย pay deposit เพื่อรับสินค้า
  ฿4,000
  ฿429,000฿507,000
  Compare

  มือถือ iPhone Viper 15 Pro/Max

  MATERIALS : ตัวเรือนสมาร์ตโฟนทำจากไทเทเนียมเคลือบ PVD เช่นเดียวกับนาฬิกาสวิสที่ดีที่สุด

   

  DESIGN : ปืนพก TTI JW4 Pit Viper บนตัวเรือนไทเทเนียม และงานละเอียดเคลือบด้วยทองคำ 24 กะรัต

   

  JOHN WICK’S LEGACY : ปืนโปรดของ John Wick จากภาพยนตร์เรื่อง “John Wick : Chapter 4”

   

  FRAME : ไทเทเนียมทนต่อแรงกระแทก

   

  LIMITED EDITION : รุ่นลิมิเต็ด มีสินค้าเพียง 99 เครื่อง

   

  SKU: N/A Categories: ,
  โปรด log-in เพื่อใช้ pay deposit สำหรับเป็นตัวเลือกที่คุณสามารถชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาสินค้าเพื่อสั่งสินค้าหรือจองสินค้า และจะต้องชำระยอดคงเหลือภายใน 60 วันหลังจากวันที่จ่าย pay deposit เพื่อรับสินค้า
  ฿429,000฿507,000
  ฿234,000฿429,000
  Compare

  มือถือ iPhone Red Rose 15 Pro/Max

  ROSE : ส่วนสำคัญของการออกแบบคือดอกกุหลาบสีแดงและดำที่ตัดกัน พร้อมด้วยไททาเนียมน้ำหนักเบาเคลือบสีดำด้วยเทคโนโลยี PVD ผสานกับสีแดงให้ดูเปล่งประกาย

   

  PATTERN : แผงลวดลายเป็นภาพใบไม้สีดำเข้มเพื่อความผสมผสานของสีที่สมบูรณ์แบบ วัสดุเป็นไททาเนียมน้ำหนักเบาพร้อมเคลือบ PVD สีดำ

   

  COMPANY’S LOGO : โลโก้ของ Caviar ถูกสลักไว้บนพื้นผิวไทเทเนียมของฝาครอบโทรศัพท์

   

  LIMITED EDITION : สินค้ามีเพียง 99 เครื่อง

   

  BODY COLOR : สีดำสเปซแบล็ค

   

  SKU: N/A Categories: ,
  โปรด log-in เพื่อใช้ pay deposit สำหรับเป็นตัวเลือกที่คุณสามารถชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาสินค้าเพื่อสั่งสินค้าหรือจองสินค้า และจะต้องชำระยอดคงเหลือภายใน 60 วันหลังจากวันที่จ่าย pay deposit เพื่อรับสินค้า
  ฿234,000฿429,000
  ฿260,000฿1,573,000
  Compare

  มือถือ iPhone Alligator Gold Lines 15 Pro/Max

  BODY : หนังจระเข้แท้สีดำ

   

  INSERTS : ทองคำ 18K

   

  DECORATIONS : แกะสลักโลโก้ Caviar

   

  SIDE : สลักหมายเลขเฉพาะเครื่องด้านข้างโทรศัพท์

   

  BODY COLOR : สีดำสเปซแบล็ค

   

  LIMITED EDITION : รุ่นลิมิเต็ด มีสินค้าเพียง 99 เครื่องเท่านั้น

   

  SKU: N/A Categories: ,
  โปรด log-in เพื่อใช้ pay deposit สำหรับเป็นตัวเลือกที่คุณสามารถชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาสินค้าเพื่อสั่งสินค้าหรือจองสินค้า และจะต้องชำระยอดคงเหลือภายใน 60 วันหลังจากวันที่จ่าย pay deposit เพื่อรับสินค้า
  ฿260,000฿1,573,000
  ฿20,000
  Compare

  Skiniplay Beosound Stage Elizabeth Romhild Covers

  SKU: 19394 Category:
  โปรด log-in เพื่อใช้ pay deposit สำหรับเป็นตัวเลือกที่คุณสามารถชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาสินค้าเพื่อสั่งสินค้าหรือจองสินค้า และจะต้องชำระยอดคงเหลือภายใน 60 วันหลังจากวันที่จ่าย pay deposit เพื่อรับสินค้า
  ฿20,000

  YOUR CART
  • No products in the cart.
  Apple iPhone - CAVIAR Magic Fish
  เคสมือถือ iPhone Magic Fish 14 Pro/Max
  ฿78,000฿91,000

  Add address

  Thailand

  0